Yayımlanan yönetmeliklerle birlikte sektör için çok yoğun bir yıl oldu. Siz gelişmelerin sektöre yansımasını nasıl yorumluyorsunuz?

2016 yılında yapılan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu başta olmak üzere yapılan mevzuat değişiklikleri ülkemiz yenilenebilir enerji gelişim trendini ivmelendirmiştir. Özellikle; Sayın Bakanımız tarafından açıklanan Milli Enerji ve Maden Politikasının ilk uygulaması olan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, niteliği ve kapsamı gereği dünyada birçok ilki gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Uygulamayla, yatırımcıdan yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi gerçekleştirmesini, elektrik üretiminde kullanılan ekipmanın ülkemizde üretilmesini ve ekipmanın gelişen teknolojiye uyumunu sağlanması için araştırma – geliştirme faaliyetini gerçekleştirmesi beklenmektedir.

Bu kapsamda yapılan Karapınar YEKA projesiyle 600.000 hanenin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması, yıllık 500 MWp PV panel üretiminin gerçekleşmesi ve 10 yıl boyunca araştırma – geliştirme faaliyetinin gerçekleştirilecektir. Aynı şekilde Ağustos ayında yapılan Rüzgar YEKA yarışmasında ise yaklaşık 1.100.000 hanenin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması, yıllık asgari 150 adet veya toplam kurulu gücü 400 MW olan rüzgar türbinin üretiminin gerçekleşmesi ve 10 yıl boyunca araştırma – geliştirme faaliyetinin gerçekleştirilecektir.

Bu anlamda ülkemizin elektrik üretimi, ekipman üretimi ve insan kaynağı kapasitelerinin gelişimi sağlanacak olup Sayın Bakanımız tarafından açıklanan deniz üstü rüzgar YEKA, karasal rüzgar YEKA ve depolamalı güneş YEKA çalışmalarımız son sürat devam etmektedir.

Ayrıca, konut çatı tipi GES’lerin süreçlerinin kolaylaştırılması açısından gerçek kişiler için gelir vergisinden muafiyet sağlanmasına yönelik Kanun değişikliği TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiş olup Sayın Cumhurbaşkanımızın Kanun değişikliğini onaylamasıyla beraber yürürlüğe girecektir. Böylece, enerji mevzuatında yaşanan sadeleşmenin ardından İmar Kanunu’yla başlayan sürecin son Kanun değişikliyle ivmeleneceği değerlendirilmektedir.

#sektör, #oguzcan, #yenilebilirenerji, #millienerji