“Daha az enerjiyle daha fazla üretim mümkün”

Atalian Entegre Tesis Yönetimi, enerji verimliliğini sistematik hale getirerek %5 oranına kadar tasarruf sağlayabiliyor.

Daha az enerjiyle daha fazla üretimi mümkün kılan enerji verimliliği çalışmaları içinde bulunduğumuz enerji çağı düşünüldüğünde ayrı bir önem taşıyor. Periyodik bakım, kestirimci bakım ve periyodik temizlik gibi konuların verimliliği yüksek oranda etkilediğini ifade eden ATALIAN Entegre Tesis Yönetimi CEO’su Uğur Oktar, eğer bir tesiste yatırım aşamasında enerji yönetimi sağlanmışsa, daha az maliyetle daha yüksek bir etki sağlamanın mümkün olduğunu belirtti.

Enerji yönetimi nedir?

ATALIAN Entegre Tesis Yönetimi olarak; binalar için konfordan, sanayi için ürün kalitesinden ödün vermeden, aynı işi daha az enerji ile yapmaya enerji verimliliği diyoruz. Bir tesiste enerji verimliliğinin sistematik hale getirilmesi de enerji yönetimi olarak adlandırılır. Enerji yönetimi yapılan bir tesiste, tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi, enerji tüketen sistemlerin verimliliklerinin izlenmesi, özgül enerji tüketiminin takibi, verimlilik artırıcı çalışmalar gibi konular sistematik bir şekilde uygulanır.

İlgili mevzuata göre; yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP üzerinde olan sanayi tesisleri ve inşaat alanları, 20.000 m2den büyük veya yıllık enerji tüketimleri 500 TEP’ten fazla olan ticari binalar ile inşaat alanları, 10.000 m2den büyük veya yıllık enerji tüketimleri 250 TEP’ten büyük olan binalar enerji yöneticisi bulundurmak veya hizmet almak zorundadır. Ayrıca kurulu gücü 100 MW ve üzeri olan, otoprodüktör lisansına sahip olanlar hariç, elektrik üretim tesislerinde de enerji yöneticisi atanması zorunludur. Enerji yöneticileri, mevzuatta belirtilen enerji yönetimi çalışmalarını gerçekleştirmek durumundadır.

Tesisler dışarıdan enerji yönetimi desteği aldıklarında yüzde kaç tasarruf sağlayabilirler?

Tesislerin enerji tüketimlerinin miktarı, yoğunluğu ile tesisin mevcut durumu ve personelin farkındalık durumu, enerji tasarrufunda yapılacak çalışmaları etkileyen oranlardır. Yine önerilen projeler için ne kadarlık yatırımın ayrıldığı da başka bir ölçüttür. Periyodik bakım, kestirimci bakım ve periyodik temizlik gibi konular da enerji verimliliğini etkileyen konulardır. Yüksek bir yatırımın ayrılmadığı durumlarda bile enerji yönetimi ile yaklaşık %5 oranında bir tasarruf sağladığımızı söyleyebiliriz.

Daha az enerji ile daha fazla üretim yapabilmek mümkün müdür?

Enerji yönetimi sayesinde daha az enerji ile daha fazla üretim yapabilmek mümkündür. Eğer bir tesiste, yatırım aşamasında enerji yönetimi sağlanmışsa, daha az maliyetle daha yüksek bir etki sağlamak mümkündür. İşletme aşamasında ise aynı çalışmaları yapabilmek, hem daha yüksek maliyete neden olur hem de etkisi daha azdır. Yani enerji yönetimine yatırım aşamasında başlamak en yüksek etkiyi sağlayacaktır. İşletme aşamasında da bazen sadece alışkanlıkların değiştirilmesi, kapasitenin doğru seçilmesi, doğru kontrol sistemlerinin kullanılması bazen de yüksek teknolojili/verimli ürünlerin kullanımı sayesinde daha az enerji ile daha fazla üretim yapabilmek mümkündür.

Enerji yönetimi ile maliyetleri azaltıp, karlılığı nasıl artırabiliriz?

Enerji yönetimi ile enerji kullanımı takip edilerek kapasitenin artırılması, atık enerji oluşumunun azaltılması ve geri kazanılması, verimlilik artırıcı projeler ile verimliliğin artırılması sağlanmaktadır. Dolayısı ile maliyetler azaltılıp, karlılığın artması mümkün olmaktadır.

KOBİ’lere yönelik ne gibi çalışmalar yapılabilir?

KOBİ’lere enerji verimliliği kapsamına giren tüm konularda hizmet vermekteyiz. Bunlar arasında eğitim, farkındalık artırıcı çalışmalar, enerji yönetimi, enerji etüdü, proses ve yardımcı tesislerde verimlilik artırıcı çalışmalar, yeni teknolojilerin ve kontrol sistemlerinin kurulması gibi hizmetleri sayabiliriz.

Enerji kayıpları ve enerji atıkları için ne gibi çalışmalar yapılabilir?

Enerjinin Korunumu Kanunu’na göre, izole bir sistemde toplam enerji değişmez, yani enerji yok edilmez. Ancak biz enerjiyi kullanabileceğimiz farklı formlara dönüştürerek kullanırız. Örneğin doğalgaz enerjisinden elektrik enerjisi, elektrik enerjisinden mekanik enerji elde ederiz. Bu dönüşümler sırasında enerjinin tamamı kullanabileceğimiz forma dönüşmez, bir kısmı farklı formlara dönüşür. Örneğin doğalgazdan elektrik elde ederken, bir miktar ısı enerjisi de açığa çıkar. Bu enerji atık enerjidir ve kullanmaz isek enerji kaybı oluşur. Enerji yönetimi çalışmalarında, ilk olarak atık enerjinin oluşumunun engellenmesi ya da azaltılması gerekir. Engellenemeyen kısım için geri kazanım olanakları araştırılmalı ve bunun ekonomik analizi de yapılarak uygulanmalıdır.

#enerji, #atalian, #uguroktar