EEMKON 2017 kongresi başlıyor.

Elektrik Mühendisleri Odası’nın 16-18 Kasım tarihlerinde bu yıl ikincisini düzenlediği Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi EEMKON 2017’de “Mühendislik Eğitimi”, “Enerji Politikaları”, “Elektronik Sanayi Uygulamaları”, “İletişim Teknolojileri”, “Elektrik ve Kontrol Mühendisliği”, “Biyomedikal Mühendisliği” ve “Kent ve Elektrik” konulu yedi ayrı sempozyum düzenliyor.

61 panel-oturumun yapılacağı kongrede 230 konuşmacı yer alacak. Bunun dışında, kongreye iletilen 98 bildirinin, bilim insanlarından oluşan hakem heyetinin onayından geçen 44’ü ve 25 davetli bildiri oturumları da yer alacak.

Dünya dönüyor ve o döndükçe bilimsel gelişmeler de neredeyse baş döndürücü bir hızla gündemimize giriyor. Bu gelişmeleri yayın organlarında, bilimsel dergilerde izlemek her zaman yeterli olmuyor. Bu tartışmaları ve gelişmeleri daha da anlamlı kılmak üzere; bilim insanlarını karşı karşıya getirerek onların sadece ilgilendikleri konularla değil, bunları belirleyen, geliştirip zenginleştiren yaşam anlayışlarını da taşıyıp getirecekleri, akla gelebilecek her konuda fikir alışverişinde bulunabilecekleri ve duyarlı kesimlerin izleyici olarak katılımıyla da canlandırılmış platformlar olarak düzenlenen kongrelerin, belirleyici katkısı öne çıkıyor.

Bu anlayışla, Elektrik Mühendisleri Odası 16-18 Kasım tarihlerinde bu yıl ikincisini düzenlediği Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi EEMKON 2017’de “Mühendislik Eğitimi”, “Enerji Politikaları”, “Elektronik Sanayi Uygulamaları”, “İletişim Teknolojileri”, “Elektrik ve Kontrol Mühendisliği”, “Biyomedikal Mühendisliği” ve “Kent ve Elektrik” konulu yedi ayrı sempozyum düzenliyor.

EEMKON bu sempozyumlarda bilim insanlarını, üniversiteleri, kamu kuruluşlarını ve sanayi temsilcilerini bir araya getirerek, hem bu alanlar üzerinden mesleki bilgi ve uygulamaların güncellenmesine hem üniversite sanayi işbirliğinde yeni ufuklar açılmasına ve hem de ülke kalkınmasına, bilimin yol göstericiliğinde katkıda bulunmayı amaçlıyor.

EEMKON2017’de IBM’nin yapay zeka ürünü olan Watson, Türkiye’de ilk defa geniş kesimlere sunulacak. “Endüstri 4 0” oturumu kapsamında Watson’un çalışması ve algoritmaları anlatılırken, Robot Kol uygulamasıyla Watson’un doğaçlama problem çözme ve hassas müdahaleler yapma becerisi katılımcılara gösterilecektir. İnternetten veri gönderen bağlantılı aygıtlardan oluşan, her geçen gün büyüyen bir yelpaze olan “Nesnelerin İnterneti” (IOT Internet of Things) ile bütünleşik çalışan Watson, disiplinlerarası alanlarda geniş ölçekli kararları verme ve yürüyen süreçlerde anlık optimizasyonlar gerçekleştiriyor.

Enerji Politikaları Sempozyumu’nda iki tane yurtdışı konuşmacı konuk olacak. “Dünyada ve Türkiye’de Enerji Görünümü” oturumunda, Viyana Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Gustav Resch “2030 yılına kadar Avusturya’da 100% yenilenebilir elektrik- önkoşulların ve etkilerinin değerlendirilmesi” sunumuyla davetli konuşmacı olarak yer alırken, “Yenilenebilir Enerji Kaynakları” oturumunda Danimarka, Aalborg Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Henrik Lund, “%100 Yenilenebilir Enerji Çözümlerinin Seçimi ve Tasarımında Akıllı Enerji Sistemleri” sunumunu yapacak.

#eemkon2017, #kongre, #yenilebilirenerjikaynaklari, #manset