İklim Zirvesi’nde bugünü ve geleceği etkileyen kararlar alınacak

Dünya liderlerini bir araya getiren Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi, Almanya’nın Bonn kentinde başladı. Bugünü ve geleceği etkileyen kararların alınacağı zirve öncesinde sivil toplum kuruluşlarının (STK) iklim adaletine dikkat çekmek için düzenlediği iklim eylemi, birbirinden renkli gösterilere sahne oldu.

İklim Zirvesi olarak bilinen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 23. Taraflar Konferansı, 6-17 Kasım tarihleri arasında Almanya’nın Bonn kentinde düzenleniyor. Toplantıya katılmak üzere Bonn’da bulunan TEMA Vakfı Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Özgül Erdemli Mutlu, “İklim Zirvesi öncesi, 4 Kasım’da geniş katılımlı bir iklim eylemi gerçekleştirildi. Dünyanın farklı yerlerinden gelen binlerce kişi farklı dillerde hep bir ağızdan “fosil yakıtlara hayır” mesajı verdi. 6 Kasım’da başlayan İklim Zirvesi ise tüm dünyanın gündeminde önemli bir yer tutuyor. Sivil toplum ile kamu diyaloğu açısından fırsatlar sunan zirve sırasında Türkiye’den gelen sivil toplum temsilcileri bir taraftan müzakereleri izlerken diğer taraftan yan etkinlikler düzenleyecek ve Türkiye heyetine yönelik temaslarda bulunacaklar. Bu kapsamda TEMA Vakfı’nın da sekretaryasını yürüttüğü ve 12 STK’nın oluşturduğu İklim Ağı olarak 8 Kasım ve 16 Kasım’da gerçekleştireceğimiz panellerde, karar alıcıları fosil yakıtlardan vazgeçerek iklim değişikliğine karşı harekete geçmeye çağıracağız” dedi.

İklim değişikliğinin çevre hakkı boyutu var

İklim Zirvesi boyunca devletler, tüm canlıların bugününü ve geleceğini etkileyen kararlar alacaklar. Bu nedenle zirveye katılan sivil toplum temsilcileri, iklim değişikliği ile ilgili acil atılması gereken adımlara, özellikle en büyük karbon salımına neden olan kömürlü enerji politikalarından vazgeçilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. İklim değişikliğinin çevre hakkı boyutu da sivil toplum temsilcilerinin dikkat çektiği bir diğer nokta olarak öne çıkıyor. Çevre hakkı açısından bakıldığında iklim değişikliği, insanların sağlıklı çevrede yaşama haklarını ellerinden alıyor ve iklim adaletsizliğine neden oluyor. Dünya genelinde iklim değişikliğine en az katkısı olan toplumlar, bu durumdan en fazla etkilenen kesimi oluşturuyor.

Kentlerin iklim değişikliğine uyumdaki önemi tartışıldı

İklim Zirvesi kapsamında İklim Ağı tarafından 8 Kasım’da “Devlet Dışı Aktörlerin Paris Sonrası Dönemdeki Artan Rolü: İklim Değişikliğinin Sebebi ve Çözümü Olarak Kentler” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Panelde kentlerin iklim değişikliğine uyum ve azaltım konusundaki rolleri irdelendi. Ayrıca panelde iklim değişikliği etki ve risklerinin yoğunlaştığı kentsel alanların uyum konusundaki önemi tartışıldı. İklim Zirvesi 17 Kasım’a kadar devam edecek.

#iklim, #cevre, #fosil