Ülke olarak hedefimiz 2023 yılında 15-20 GW kurulu güce ulaşmak olmalı

Solarturk 2017 yılı 3. çeyreğinde 210 MW ulaşacak olan güneş paneli üretim tesisi ile Türkiye’nin yer yerinde olmayı hedefliyor.

Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBDR) tarafından “Sürdürülebilir Enerji ve Avrupa’daki PV Modül Yatırımı” konusunda “Mükemmelliyet” ödülüne layık görülen Solarturk maksimum kaliteyi hedefliyor. Sorularımızı yanıtlayan Solarturk Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özberk sektörel analizlerde de bulundu.

Panel üretiminde sizi mevcuttan ayrıştıran özellikler nelerdir?

Bugün itibariyle 210 MW’a yakın üretim tecrübemiz ile ülkemiz ve yatırımcılarımız için, sıcaklığa ve sıcaklık değişimlerine dayanımlı paneller üretmemiz önem arz etmekteydi. Biz de Solarturk Enerji ailesi olarak bunu üretmeye karar verdik. Teknik bilgi, birikim ve kaynak ihtiyaçlı bir süreç gereken bu çalışmada TÜBİTAK başta olmak üzere üniversite Hocalarımızla ve kendi teknik AR-GE ekibimiz TÜBİTAK 1511 kapsamında teknoloji geliştirme desteği alarak, ülkemiz şartlarına uygun, yüksek ısıya dayanıklı PV güneş panelini üreten ilk ve tek firmayız. Türkiye’de kullanılan güneş panellerinin genellikle -40 ile +85 derece arasındaki sıcaklıklara dayanıklı olarak üretilen ürünler olmakta olup ülkemiz hava şartlarına ve sıcaklığa baktığımızda bu panellerin ileride sorun yaşaması ihtimali vardır. Ülkemizde sıcaklığın yüksek olduğu bölgelerde, özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu bölgelerinde solarrkurulacak solar sistemlerdeki çalışma ortamı sıcaklığın 45 derecenin üzerine olma ihtimali çok yüksek. Modüllerin kendi çalışma sıcaklığı da buna eklendiğinde 100 derecelerin üstünde bir çalışma sıcaklığı görülecektir. Çatı kurulumlarında bu sıcaklıklar daha da artacaktır. Bu durum dikkate alınmadan kurulacak sistemler ileride GES yatırımcılarına çok ciddi sorunlar yaşatacak ve gün içerisindeki sıcaklık değişim farkı da güneş panel ömürlerinde ciddi kısalmalara ve arızalanmaya başlamaları için sebep olacaktır. Minimum 25 yıl üretim yapması beklenen güneş enerji santrallerinde kullanılan her ürün için kalite çok önemlidir. Santralin üretiminde ve fiziksel durumunda sorun yaşamaması için kaliteli ürün kullanımının yatırımcılarımızın dikkat etmesi gereken özellik olması gerekmektedir. Bunun ayrıcalıkları yüksek sıcaklıklarda panellerdeki deformasyonların olmasının etkisini ortada kaldırması, verimlilik faktörünün sıcaklıktan daha az etkilenmesi ile büyük önem arz etmektedir. Bu durum yatırımcıya elektrik üretiminde yüksek sıcaklığa dayanımının doğrudan panel ömrünün daha uzun olmasına ilişkilendirilmesiyle daha fazla kazanım sağlamaktadır.

Yeni çatı yönetmeliğinin sektördeki yansımaları ile ilgili öngörüleriniz nelerdir?

Yeni yönetmenlikle 10kW altı taslak yönetmelik olumlu yenilikler getirse de uygulanabilir değildir. Ülkemizde çatılar konusunu daha dikkatli bir çalışma yapılarak tekrar ele alınmalı sistemin uygulanabilir olabilmesi sağlanmalıdır. 10 kW altı bir sistemin bugün için bürokrasi işlemi nedeniyle uygulanması zor gerçekleşmektedir. Bireysel çatılar, 10 kW ya kadar bağlanmalarda elektrik mühendisi onayı ile gerçekleşmesi ve TEDAŞ tarafından kabulü bu tür yapılarda öz tüketim kullanımının önünü açacaktır. Çatılarda en önemli kurulum artışını yapacak ve ülkemiz ekonomisine en ciddi kaynak sağlayacak kurulumlar 50-100 kW ya kadar küçük işletmeler, petrol istasyonları, yazlık ve diğer siteler, toplu konutlar, sosyal amaçlı binalardır. Bu kurulumlar solar enerjinin kullanımının artmasıyla birlikte sektöre ciddi bir ivme sağlayacaktır. Bu alanlardaki TİP proje onayında EMO, İMO ve TEDAŞ ile koordineli bir yol haritası olabilir.

Organize sanayi bölgesi dışındaki sanayi ve çiftlik, çatılarında da çok rahatlıkla öz tüketime uygun ve tüketiminin belirli bir oran fazlası ile GES kurulumlarında ciddi artışlar sağlanabilir. Organize sanayi bölgelerinde kullanılan mevcut fiyat avantajı nedeniyle bu alanlara ayrı bir alım fiyatı vererek, bu yapılardaki çatılar ülke ekonomisine büyük katkısı olacaktır. Arazi geliştirme, enerji nakil hattı olmaması, güvenlik ve bakım nedeniyle bu alanlardaki kurulumlar daha avantajlı olacaktır. 2016 yılının başlarından itibaren her geçen yıl ivmemizi arttırarak kapasitemizin büyük kısmının satışını gerçekleştirmiş durumdayız. 2017 yılı 3. Çeyreğinde 210 MW ulaşacak güneş paneli üretim tesisimiz ile ülkemizde ve bölgemizde önemli bir kapasiteye ulaşmış olacağız. Gaziantep’ten Samsun’a, Ankara’dan Antalya’ya, Van, Siirt, Kahramanmaraş, İzmir, Tunceli, Elazığ, Edirne, Kayseri, Adıyaman, Çanakkale, Kilis, Afyon, Aydın, Bursa, Muğla ve diğer ilerimizde Solarturk panelleri ile kurulan GES mevcut olup önümüzdeki günlerde ülkemizin her noktasında olmayı hedefliyoruz.

Güneş enerjisi alanında yetişmiş teknik personel sıkıntısı yaşanıyor mu? Bu konuda yaptığınız çalışmalar neler?

solaarrÜlkemizde bu sektör gelişirken ve yatırımlar yapılırken kalifiyeli eleman yetişmesi çok önemlidir. Bu düşünce doğrultusunda, Solarturk olarak, güneş enerjisini tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarımızın yanında üniversiteler ile yapmış olduğumuz protokol ile senede 15-20 intörn ve stajyer öğrenciyi bu sektöre kalifiyeli eleman yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız, kalifiyeli elemanların oluşmasını sağlayarak sektörün doğru ve düzgün oluşumunu sağlanması ve en önemlisi istihdama ciddi katkımızın olmasıdır. Ayrıca, ülkemizde yeni gelişen solar sektöründe kullanılan hammadde üretiminde ve yan sanayinin gelişimine her türlü katkıları ve bilgimizi tüm yatırımcılarımızla paylaşarak ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaktan ayrıca mutluyuz. Önümüzdeki dönemde, kalite standartları ve sorumluluk anlayışından vazgeçmeden, teknolojik gelişmeleri takip eden üretim anlayışımızla yatırımcılarımızın yanında olacağız.

Sektörün gelişimini nasıl yorumluyorsunuz?

Sektörümüzdeki en büyük gelişim enerjinin stoklanması ve güneş enerjisindeki verimin artmasıdır. Bu konudaki çalışmalar yoğunlaşmakta ve önemli mesafeler alınmaktadır. Önümüzde 20-25 yıl bu sektörün ülkemizde var olacağı inancıyla üretimden, yatırıma kadar her konuda fırsatlar vardır. Ülkece bu durumu korumamız gerekmektedir. Kendi insanımıza, sanayicimize, kaliteli olmak şartıyla üretilen ürünlerimize güvenmemiz gerekmekte. Sanayi üniversite işbirliği ile yeni mezun mühendislerimize yeni iş alanları olması ve teknoparklarda AR-GE çalışması ile sektörün gelişiminde
büyük fırsatlar vardır. Soların önümüzdeki dönemde farklı uygulamalar ile ülkemizde önemli bir sektör olacağı aşikardır. Tarımsal sulama, evsel çatılarda, küçük ve büyük organize sanayi bölgesindeki işletmelerdeki çatılarda güneş enerjisi kullanımının artması ülkemize birçok katkı sağlayacaktır. Bu sonuç itibariyle, ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması için önümüzdeki yıllarda güneş enerjisi yatırımlarına 15-20 milyar dolar yatırım yapılması beklenmektedir. Bu bizlere, güneş enerjisinin ülkemizin vazgeçilmez bir sektörü olduğunu göstermektedir.

Eklemek istedikleriniz?

Ülke olarak hedefimiz, güneşte 2023 yılında 15-20 GW kurulu güce ulaşarak, enerji tüketimimizin %5’ini karşılanması milli hedef olmalıdır. Her geçen gün gelişme ivmesi artan GES yatırımları, bu sektörün doğru ve ülke menfaatlerimiz doğrultusunda büyümesini sağlamak için, Solarturk olarak desteğimiz devam edecektir. Bir Türk sanayicisi ve solar sektörüne gönül vermiş biri olarak amacım, ülkemizin tüm yerli enerji kaynaklarının kullanılması ve enerji bağımsızlığımızı elde etmemizdir.

 

#teknik, #AR-GE, #cati